ژئوگرید


گروه دیگری از ژئوسنتتیک هاست و کاربرد مشابه با ژئوتکستایل را دارد ژئوگرید صفحه ای مشبک است که خاصیت قفل شدگی بیشتری دارد و ذرات خاک درگیر شده و مقاومت طولی و عرضی بالایی به بستر خود میدهد و بیشتر در دیوارهای حائل و راه سازی کاربرد دارد و از پلی اتیلن و پلی استر - فایبر گلاس ساخته شده است .

عملکرد:

- جداسازی

- تقویت و تسلیح

کاربرد :

- تقویت - تسلیح در راه سازی به عنوان لایه اساسی و زیر اساس

- ساخت دیوار حائل

- تقویت توان کشش بتن

- تثبیت خاکها با شیب بیش از 60%

سايبان کولر آبي و گازي 


sayebanecooler.ir

ورود کاربران