عایق های صوتی (Sonic Insulation)


یکی از مشکلات رایج در جوامع و بخش های صنعتی ، آلودگی صوتی است. امروزه از عایق کاری صوتی نه تنها در بخش های مختلف صنعتی ، بلکه در بخش های اداری و خانگی استفاده می گردد

بدین جهت در کشورهای توسعه یافته علاوه بر عایق کاری حرارتی ، عایق کاری صوتی خانه ها ، اهمیت چشمگیری دارند اما متاسفانه در کشور ما هنوز چندان اهمیتی ندارد باید توجه داشت که صدا در حقیقت نوعی انرژی مکانیکی محسوب می شود و موجب ارتعاش مکانیکی یک فضای گازی ، مایع ، یا جامدارتجاعی (Elastic) میشود بدین جهت وقتی امواج صوتی به فضای رقیق تر میرسندمیزان انتقال انرژی مکانیکی آنها کمتر بوده و امواج صوت کمتر منتشر می شوند بنابراین از این ویژگی در عایقهای صوتی استفاده شده است یعنی هرچه عایقهای صوتی دارای حفره های گازی بیشتری باشند عایق مناسب تری برای صوت بوده و انتقال صوت در فضا را کاهش میدهند لذا برای انجام عایق کاری صوتی میبایست تمامی اجزاء انتقال صوت (دیوار- سقف- کف-پنجره ها- درها) عایق صوتی شوند مقررات ملی ساختمان مبحث 18 با نام عایق بندی و تنظیم صدا ضوابط ی را در ساختمانها با کاربریهای گوناگون تعیین کرده که بر این اساس امروزه عایقهای متنوعی جهت استفاده در اجزاء مختلف ساختمان تولید شده ودر بازار موجود است از جمله : پشم سنگ - پشم شیشه (برای عایق بندی بدنه - سقف - کف) عایق الاستومریک یا ابر اسفنجی- شانه تخم مرغی (برای عایق کاری دیوارها و سقف و دربها) تایلهای الیافی (جهت سقفهای کاذب سالنهای نمایشی -آمفی تئاتر-جلسات و...) -پلی یورتان با چگالی پایین بصورت پاشش (جهت عایق بندی صوتی بدنه - سقفها- دربها)

البته لازم به توضیح است جهت مقابله با آلودگی صوتی علاوه بر استفاده از عایقهای صوتی میبایست نوع اجرای اجزاء ساختمان بصورت عایق صوتی اجرا گرددمانند : دیوارهای دو جداره - پنجره های دو جداره و ....

سايبان کولر آبي و گازي 


sayebanecooler.ir

ورود کاربران