پشم شیشهعایق پشم شیشه بدلیل ساختار الیافی و سلول باز حفره های گازی شکل را در خود جای داده است لذا عایق مناسبی برای صوت محسوب می گردد در حین استفاده این عایق نباید آن را بصورت فشرده در اجزاء ساختمان کار کرد زیرا در عملکرد عایق بودن ضعیف میشود قیمت این عایق بسیار مناسب و در دسترس نیز می باشد اما میبایست یک جداره کاذب روی آن اجرا گردد.

سايبان کولر آبي و گازي 


sayebanecooler.ir

ورود کاربران