عایق های ضد اسید


همان گونه که میدانیم از عوامل زیان بار در صنایع امروزه اسیدها می باشند قبل از هر چیز باید بدانیم اسیدها چه خصوصیاتی دارند.

اسیدها مواد ترش مزه و خاصیت خوردگی دارند و در آزمایش کاغذ تورنسل را سرخ رنگ می کنند اسیدها نیز موادی هستند حاوی هیدروژن که می توانند با فلزات و روی ترکیب شده و واکنش صورت دهند و گاز هیدروژن تولید میشود بازها یا قلیاها که مزه ای یَس و تلخ و دارای حالتی لزج نیز می باشند و اسیدها با بازها واکنش نموده و املاح را تشکیل می دهند.

با کربنات کلسیم (مانند سنگ مرمر) بشدت واکنش دارند و کف می کنند و گاز کربنیک آزاد می شود . بنابراین عایق ها و پوشش هایی که بتوانند در مقابل یک چنین واکنش هایی مقاوم باشند در اصطلاح عایق های ضد اسید نام دارند. عایقهای ضد اسید عمدتاً بصورت مایع یا رنگ مصرف میشوند و پس از خشک شدن سطوح را در مقابل اسید محافظت میکنند از جمله عایق های ضد اسید ملات ضد اسید که پایه ترکیبات معدنی دارد و در برابر اسیدها- مواد آلی معدنی - آلی - نمک ها- روغن ها- حلال ها و پایداری حرارتی تا 600درجه سانتی گراد داشته و نیز در مقابلآب مقاوم هستند.

دیگری پرایمر ضد اسید و در گروه رنگ های اپوکسی قرار دارند که در صنایع شیمیایی - پالایشگاهی و کارخانجات و بیمارستان ها و... بصورت Primer.Ksa-1 (اپوکسی) بر روی سرامیک پاشیده می شود.

سايبان کولر آبي و گازي 


sayebanecooler.ir

ورود کاربران