رنگ های ضد حریق پایه معدنی

 

این پوشش های معدنی جهت عایق ضد حریق سازه هایی که اطراف آنها با مصالح پوشیده میشوند استفاده می گردد و به دو گونه هستند

الف ) عایق سازه های طبقات زیرزمین که از پایه سیمانی استفاده میگردد .

ب) عایق سازه های طبقات فوقانی که از پایه گچی استفاده می گردد

ساختار این پوشش های معدنی تشکیل شده است از سنگدانه های منبسط نظیر ( پرلیت و ورمیکولیت + چسباننده های هیدرولیک نظیر سیمان یا گچ + یک عامل کف زا + آب ) این مواد پس از ترکیب با یکدیگر با دستگاه پمپ بصورت پاششی اجرا میگردد

ضخامت این پوشش ها حدود 2 الی 2.5 سانتی متر بوده که  زمان مقاومت در برابر حریق رابه 4 ساعت میرسانند.

سايبان کولر آبي و گازي 


sayebanecooler.ir

ورود کاربران