عایق های ضد حریق

از دیر باز آتش سوزی از عواملی مخرب و موجب وارد آوردن صدماتی به ساختمان صنایع شده است.

از دیر باز آتش سوزی از عواملی مخرب و موجب وارد آوردن صدماتی به ساختار صنایع شده است.و همیشه انسان در پی مقابله با آن بوده است امروزه در دنیای پیشرفته و صنایع بسیار با ارزشی استفاده از عوامل ضد حریق اجباری و جدی می باشد لذا در کشور ما چندین سال است که این موضوع پیگیری و در راستای آن مقررات ملی ساختمان مبحث 3(محافظت ساختمان در مقابل حریق) ضوابطی را تعیین نموده که ساختمان ها با کاربری های گوناگون موظف به اجرای آن می باشند بر این اساس امروزه علاوه بر پیش بینی هایی اعلام و اتفاء حریق در ساختمانها از عایق های ضد حریق به شکلهای گوناگون استفاده می گردد لذا عواملی : اعلام حریق ، اتفاء حریق ، عایقهای ضد حریق و آموزشهای افراد در حین سانحه همگی عواملی بوده که بتوان با آتش سوزی تا حد قابل ملاحظه ای مقابله کرد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد تخریب ساختمان ها بر اثر حریق در سازه آنها میباشد لذا مهم ترین قسمت جهت استفاده از عایقهای ضد حریق در سازه است بر این اساس عایقهای ضد حریق به سه دسته تقسیم میشوند:

1) پوششهای معدنی: چنانچه سازه ها در طبقات زیرین باشند از پوشش های معدنی با پایه سیمانی و چنانچه سازه ها در طبقات فوقانی باشند از پوششهای معدنی با پایه گچی استفاده می گردد (در برجهای مرتفع از این پوشش استفاده می گردد)

2) رنگ های منبسط شونده شیمیایی : چنانچه سازه ها نمایان باقی بمانند از رنگ های پایه شیمیایی منبسط شونده استفاده میگردد (در اسکلت های نمایان - صنایع پالایشگاهی - مخازن و...)

3) پودرهای ضد حریق : در برخی موارد چنانچه فشاها از نظر دکوراتیو اهمیت داشته باشند از پودرهای ضد حریق بصورت پیش ساخته جهت پوشش اطراف سازه ها استفاده می گردد.

 

سايبان کولر آبي و گازي 


sayebanecooler.ir